Disclaimer
Het is niet toegestaan om de webwinkel of gedeelten daarvan openbaar te maken, te verveelvoudigen, te wijzigen of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Safetywinkel.nl. Voor persoonlijk niet commercieel gebruik, is deze toestemming niet nodig. Mits u alle auteursrechterlijke berichten en andere handelsmerken intact laat. Het gebruik van dergelijk materiaal op enige andere website, webwinkel of binnen een andere computeromgeving is verboden.

Hoewel Safetywinkel.nl voldoende aandacht besteedt aan het correct en up te date houden van haar webwinkel, geeft Safetywinkel.nl geen garanties of verklaringen ten aanzien van de juistheid van de verstrekte informatie. Safetywinkel.nl accepteert geen aansprakelijkheid voor enige onjuistheden of ontbrekende informatie betreffende de inhoud van de webwinkel. Alle informatie kan, zonder voorafgaande kennisgeving, op elk moment worden gewijzigd.

Een aantal (hyper)links in deze webwinkel leiden naar websites die geen eigendom zijn van Safetywinkel.nl, maar zijn alleen ter informatie voor de bezoekers opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van Safetywinkel.nl. Hoewel Safetywinkel.nl uiterst zorgvuldig is met selecteren van de websites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren van deze websites, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Safetywinkel.nl worden onderhouden wordt afgewezen.

© 2018 - 2024 Safetywinkel.nl | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel